رنسانس ایران آزاد

رنسانس ایران آزاد

      به نام خدا پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد هم اکنون با ورود به دوره رنسانس ایران آزاد، لازم است همه افکار کهنه و پوسیده گذشته کنار گذاشته شده و برای داشتن ایرانی آزاد، از نو چاره…

شرح وظیفه انجمنها

شرح وظیفه انجمنها

اطلاعیه استاد محمد علی طاهری با عنوان: توضیح در مورد شرح وظیفه انجمن های عرفان کیهانی حلقه (به همراه آخرین متن اساسنامه انجمن‌ها) توضیح در مورد شرح وظیفه انجمن های عرفان کیهانی حلقه

درخواست گزارش بازبینی اعضای هیات مدیره

درخواست گزارش بازبینی اعضای هیات مدیره

با سلام واحترام انجمن های محترم عرفان حلقه نظر به الزام قبول شرایط عمومی مندرج در اساسنامه توسط انجمن های دارای کد شناسایی و با توجه به ضرورت پایش مستمر اعضای هیات مدیره، به اطلاع کلیه انجمن های محترم میرساند، لازم است…