انجمن مرکزی عرفان کیهانی حلقه آمریکای شمالی

انجمن عرفان کیهانی حلقه آمریکای شمالی تحت مدیریت آذردخت طاهری و زیر نظر مستقیم محمد علی طاهری (ریاست انجمن مرکزی)، در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۰ تاسیس و فعالیت خود را طبق بخش عمومی اساسنامه ارائه شده توسط استاد محمد علی طاهری آغاز نموده است. افراد علاقمند به این مجموعه که در آمریکای شمالی ساکن هستند می توانند به این انجمن ملحق شوند.

fa_IRFA