شرایط تشکیل انجمن

قابل توجه همراهان عزیز عرفان حلقه :

با تشکر از شما همراهان گرامی جهت ابراز علاقمندی و همکاری در رابطه با تشکیل انجمن برای منطقه مربوط به خود بدینوسیله اعلام میدارد که ارائه مدارک زیر جهت دریافت کد از انجمن مرکزی عرفان حلقه جهت تشکیل انجمن ضروری می باشد :

۱- اسامی هیئت موسس (حداقل ۳نفر)

لازم به ذکر است که اعضای هیئت مؤسسین و اعضای هیئت مدیره باید کلیه دوره های نظام قدیم را گذرانده باشند .

۲- اساسنامه اختصاصی انجمن
برای تشکیل انجمن و تنظیم اساسنامه‌ به پستی که در کانال تلگرامی انجمن مرکزی گذاشته شده مراجعه کنید که در تاریخ 18 فوریه 2021 پست شده است.
لطفا طبق اصول اساسنامه انجمن مرکزی که توسط استاد طاهری نوشته شده ، اساسنامه خود را تهیه کنید و از اضافه کردن موارد خارج از اصول اساس نامه اکیدا خوداری نمایید.
ضمناً اساس نامه نباید با قوانین آن کشور مغایرت داشته باشد.

توضیح مهم۱-
یک فرد فقط می تواند عضو یک انجمن باشد و در یک انجمن دیگر فقط بصورت عضو مهمان می‌تواند عضویت داشته باشد .

توضیح مهم ۲-
هیچ انجمنی حق مداخله در امور انجمن دیگری را تحت هیچ عنوانی ندارد .

توضیح مهم ۳-
ارائه کد به انجمن ها از سوی انجمن مرکزی به معنی تایید آن انجمن نیست ، تنها به معنی این است که انجمن مرکزی از موجودیت اینچنین انجمنی مطلع است . نکته مهم دیگر اینکه صدور کد برای تشکیل انجمن نه بمنظور تایید افراد تشکیل دهنده انجمن است و نه تایید کننده انجام کار ویژه ای. بنابراین، خروج از موضوع اساسنامه کلی انجمن و استفاده از نام انجمن برای انجام هر نوع فعالیت دیگری قطعا نوعی اختلال در نظم امور جاری و به انحراف کشانیدن فعالیت انجمن است.

توضیح مهم ۴-
در یک کشور ، شهر و حتی در یک منطقه هر تعدادی از انجمن ها حتی با نام مشترک قابل تشکیل است و تنها توسط کدی که به آنها داده میشود از یکدیگر متمایز می شوند و گرنه هیچکدام ار جحیتی نسبت به دیگری تحت عنوان مرکزی ، اصلی و غیره ندارند .

توضیح مهم ۵-
رسیدگی به تخلفات انجمن ها توسط کمیته صیانت مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین رسیدگی به تخلفات خروج از موضوع اساسنامه توسط انجمن مرکزی با حذف کد انجمن از سایت مرکزی انجام میگیرد و سایر تخلفات توسط کمیته صیانت-

توضیح مهم ۶-
انجمن ها نمی‌توانند دارای شعبات یا زیرمجموعه باشند.

توضیح مهم ۷-
هیچ انجمنی حق صدور اطلاعیه خطاب به جمع و تعیین تکلیف برای دیگران را ندارد. انجمن فقط میتواند اطلاعیه های مربوط به انجمن خود و عملکرد و اظهارنظر خود را و اطلاعیه ها فقط نسبت به خودشان نافذ استصادر کند و هر نوع تعیین تکلیفی برای دیگران بویژه در مورد مکتب عرفان کیهانی حلقه و آنچه که به آن مربوط میشود، ممنوع می باشد.

fa_IRFA