تیزر دیدار با استاد

تیزر دیدار با استاد

‎از تمامى لحظات این جشن با شکوه سخنرانی استاد عشق و سخنرانان دیگر و بخش پرسش و پاسخ معرفت پژوهان گرامی و استاد عزیزمان فیلم کاملی تهیه شده که بتدریج آماده و برای عزیزان در کانال انجمن و یوتیوب استاد…

دیدار با استاد عشق

دیدار با استاد عشق

از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش به در آید ‎خداوند را هزاران بار شکر و سپاس می‌گوییم که بر منتهای طلب خود کامران شدیم و سرانجام آن روز موعود که بی تابانه در انتظارش بودیم فرارسید و…

دیدار با استاد عشق

دیدار با استاد عشق

دوستان و همراهان عزیز، بسیار مشتاق دیدار تک تک شما عزیزان هستیم. در مورد تهیه بلیط لطفا به این نکته مهم توجه داشته باشید که در روز گردهمایی، هر شخص تنها با بلیطی که به نام خودش تهیه شده است…

fa_IRFA