دیدار با استاد عشق

دیدار با استاد عشق

از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش به در آید

‎خداوند را هزاران بار شکر و سپاس می‌گوییم که بر منتهای طلب خود کامران شدیم و سرانجام آن روز موعود که بی تابانه در انتظارش بودیم فرارسید و جشن بزرگ دیدار با استاد عشق در نهایت شکوه و زیبایی برگزار شد و مثل یک رویای شیرین و دور از دست در نهایت ناباوری به وقوع پیوست.

‎دیدار یار غائب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

‎روز ۲۷ مارچ ۲۰۲۲ ، شهر تورنتو کانادا رویدادی تاریخی و بی نظیر را تجربه کرد، بیش از هزار نفر از عاشقان و مشتاقان استاد محمد على طاهرى از گوشه کنار جهان در این مکان حضور یافتند و آرزوی بزرگ قلبی خود را در کنار یکدیگر همدل و همنفس با حضور استاد عشق زندگی کردند.
‎به از این چه شادمانی که تو جانی و جهانی
‎این جشن باشکوه که از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب ادامه یافت سراسر عشق بود و شور و شوق اشتیاق وصف ناپذیر و برای لحظاتی درک فرازمان ، فرامکان و حتى فراتضاد را به جان ما نشاند و صورتها تعریفی نداشتند جز شور عشق.

‎بدینوسیله از تک تک شما یاران و عزیزان که با اشتیاق خالصانه خود قبول زحمت کرده و از گوشه کنار جهان تشریف آوردید و به این شکل 5 قاره را به یکدیگر پیوند دادید نهایت سپاس و تشکر و قدر دانی خود را ابراز میکنیم. همچنین تشکر از دولتمرادان ایرانی کانادا که همواره در سالهای گذشته در گذر از این مسیر دشوار و پر خطر ما را یاری داده و در این جشن نیز حضور یافتند صمیمانه سپاسگزاریم.
‎میدانیم که عزیزان بسیاری آرزو داشتند که بتوانند در این روز در کنار ما باشند ولی این امکان را نداشتند، جای همه شما عزیزان در کنار ما خالی بود.
‎از تمامى لحظات این جشن با شکوه سخنرانی استاد عشق و سخنرانان دیگر و بخش پرسش و پاسخ معرفت پژوهان گرامی و استاد عزیزمان فیلم کاملی تهیه شده که بتدریج آماده و برای عزیزان در یوتیوب استاد به نمایش گذاشته خواهد شد.
‎بار دیگر دست یکایک شما یاران و مهربانان را به نشانه سپاس صمیمانه می فشاریم و برای شما طلب خیر داریم.

‎با آرزوی توفیق الهی
‎آذردخت طاهری
‎انجمن مرکزی عرفان کیهانی حلقه
‎(آمریکای شمالی)