کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

  سازمان صلح طاهری کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی را اعلام می‌نماید تا همه آزاداندیشان در همراهی نمادین با آن عدم مشروعیت این نظام را به نمایش گذارده و به اطلاع محافل ذیربط بین‌المللی برسانند. برای نشان دادن…

fa_IRFA