آیینه عاشورا

آیینه عاشورا

در روز عاشورا می توانیم جامه ای سرخ بپوشیم و فریاد برآوریم که این سرخی، نشانه پیروزی خون بر شمشیر است که درس آن را از حماسه کربلا آموخته ایم. می توانیم لباسی سر تا پا سفید بپوشیم و با…

عید قربان مبارک

عید قربان مبارک

حج، سکوی پرتاب انسان به سوی بینهایت، تجربه ی معراج و تولدی دوباره است که تنها و تنها پس از پایبندی به پیمان «ایاک نعبد و ایاک نستعین» محقق می شود. حج، عروجی به هفت آسمان، یعنی هفت گنجینه ی…

fa_IRFA