گفتگو با استاد محمد علی طاهری

گفتگو با استاد محمد علی طاهری

گفتگوی ویژه برنامه پرسش و پاسخ از لندن با استاد محمد علی طاهری   بخش کوتاهی از مصاحبه آقای بیژن فرهودی با استاد محمد علی طاهری در برنامه پرسش و پاسخ که در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۲۲ برابر با ۱۲…

fa_IRFA