سالگرد وصال مولانای جان

سالگرد وصال مولانای جان

همه ساله روز ۱۷ دسامبر سالگرد مرگ مولانا، عاشقان و شیفتگان این عارف والامقام ایرانی از سراسر جهان برای زیارت آرامگاه او به قونیه میروند تا در مراسم شب عروس یا شب وصل در برپایی آیین های خاص شرکت کنند.

fa_IRFA