تیزر اولین گردهمایی دیدار با استادعشق در تورنتو

تیزر اولین گردهمایی دیدار با استادعشق در تورنتو

لینک یوتیوب تیزر اولین گردهمایی دیدار با محمدعلی طاهری در تورنتو، کانادا

روز ۲۷ مارچ ۲۰۲۲ ، شهر تورنتو کانادا رویدادی تاریخی و بی نظیر را تجربه کرد، بیش از هزار نفر از عاشقان و مشتاقان محمد على طاهرى از گوشه کنار جهان در این مکان حضور یافتند و آرزوی بزرگ قلبی خود را در کنار یکدیگر همدل و همنفس با حضور بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه زندگی کردند.