استاد طاهری در تظاهرات تورنتو

استاد طاهری در تظاهرات تورنتو

شرکت استاد محمد علی طاهری و خانم آذر دخت طاهری

در تظاهرات اعتراضی تورنتو به مناسبت سومین سالگرد

سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران

و محکوم کردن این جنایت بزرگ ضد بشری.

این تظاهرات در تاریخ یکشنبه ۸ ژانویه ۲۰۲۳

در میدان مل لستمن در شهر تورنتو برگزار گردید.