تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی

با سلام و عرض ادب و احترام حضور دوستان و همراهان گرامی، واجب دانستم از تمامی شما بزرگوارانی که از سراسر جهان برایم پیام فرستادید و در روز گرامیداشت مقام مادر از مادرم زنده یاد عزت الملوک طاهری یاد کردید از صمیم قلب تشکر و قدردانی کنم. براستی نمیدانم چگونه میتوانم پاسخگوی این همه عشق خالصانه و مهربانی شما عزیزان باشم.

با آرزوی توفیق الهی

آذردخت طاهری

8 /می/ 2022 تورنتو