تبریک روز بزرگداشت مقام معلم

تبریک روز بزرگداشت مقام معلم

سپاسگزارى و تشکر ، واژه هاى کوچکى هستند براى قدردانى از بزرگمردى که با افتخار ، حدود سه دهه در جایگاه شایسته ترین و والاترین مقام یک معلم ایستاده است و با تحمل رنجها و مشقات فراوان در نهایت سخاوت و فروتنى همه آنچه در سیر و سلوک عارفانه خود به هدیه گرفته است را در طبق اخلاص گذاشته و شاگردان خود و شیفتگان حرکت در مسیر کمال و خودشناسى را از این نعمات بزرگ و بینظیر الهى بى نصیب نگذاشته است.
استاد عزیز و بزرگوار ، پیشرفتهاى بسیار شما در صحنه هاى بین المللى را صمیمانه تبریک میگوییم و آرزوى قلبى ماست که جهانیان با یافته ها و اندیشه هاى ارزشمند شما در جهت حرکت در مسیر تعالى و تحول درونى بیش از پیش آشنا و براى کمک به نوع بشر از آنها بهره مند شوند.

انجمن مرکزی عرفان حلقه