روز گرامیداشت مقام مادر

روز گرامیداشت مقام مادر

مادر عشق طفل عاشق را                 پیش سلطان بی‌امان نبرد
تا نشد بالغ و ز جان فارغ                 پیش آن جان جان جان نبرد

حضرت مولانا

روز گرامیداشت مقام مادر را به حضور تمامى مادران ایثارگر و فداکار صمیمانه تبریک میگوییم ، باشد که قدردان زحمات و از خودگذشتگى هاى این انسانهاى گرانقدر و ارزشمند باشیم.