روز قلم

روز قلم

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر
قلم را پاس میداریم چرا که:  وجه الله تجلی یافت از آنچه که قلم با نگاشتن حروف بر لوح هستی نقشی زیبا انداخت و سطرهایی از وجه پر عظمت الهی را نگاشت تا این سطور مملو از کلمات مقدس، جسم پوشیده و در میان ما ظاهر شوند و جلوه های الهی، فروغ رخ یار را با زیبایی هر چه تمامتر توصیف کنند و نور را در هستی جاری و به آن جان ببخشند، تا همه ذرات جان گرفته و رقص کنان، ندای توحید سر بدهند. قلم «ن» را نوشت تا در سلسله حروف ملکوتی سر سلسله باشد و با آن، نور نوشته شود و از پرتوی روشنایی آن سایر حروف، بتوانند دیده شوند.
 قلم سلاحی شد در دست آزادگان و آزاداندیشان که با آن رهایی از ظلم و ستم و کمال و تعالی و… را رقم بزنند.
روز قلم را گرامی می داریم و حرمت آن را نگاه می داریم تا مبادا در راه ناحق در دستان ما قرار بگیرد و با آن به جز حق و حقیقت خطی نوشته شود. ضمن اینکه هر روز، روز قلم است و هر روز، حق و ناحق با آن نوشته میشود و ثبت میگردد، قلم هایی که دیده میشود و آن قلم هایی الهی که دیده نمیشوند.
 

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمد علی طاهری ۵/جولای/۲۰۲۲ مصادف با ۱۴/تیر/١۴٠١