رسیدگی به امور انجمنها

رسیدگی به امور انجمنها

با توجه به فرصت مناسب ایجادشده برای رسیدگی به امور انجمنها ،خواهشمندیم ظرف یک تا دو روز اینده فرم ارسالی را با دقت تمام ‌پر کرده وفورا به انجمن مرکزی ارسال فرمایید .بدیهی است که در صورت عدم ارسال ،کد انجمن مربوطه حذف خواهد شد .

این فرم قبلا از طریق ایمیل به انجمن های محترم ارسال شده بود اما بدلیل اشکال فنی حذف و دوبار ساخته شده است ، لطفا انجمن هایی که قبلا این فرم را پر کرده اند دوباره اسامی را وارد کنند.

فرم اطلاعات انجمن ها🔽:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrKx40i88JS04ka4FZIPRSvwZ4Y0n4I_1jtRg6KqWCa28VIw/viewform?usp=sf_link

با احترام و طلب خیر
انجمن مرکزی عرفان کیهانی حلقه آمریکا شمالی