سایمنتولوژی چیست؟

سایمنتولوژی چیست؟

توضیحات استاد محمد علی طاهری درباره طب مکمل سایمنتولوژی  

در کلاسهای آموزشی عرفان کیهانی حلقه در آکادمی طاهری در تورنتو(نظام جدید)

سایمنتولوژی یا ذهن- روان شناسی فراکل نگر ، به بررسی موضوع ذهن و روان و سایر 

نرم افزارهای وجودی انسان پرداخته و از منظری دیگر و با دیدی فراکل نگر ، آنرا مورد مطالعه قرار میدهد.

taheriacademy.com

mataheri.com