میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت گرامی باد

میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت گرامی باد

 میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بشریت (عج) و رهاننده انسان از جهل، نادانی و ظلم را به عموم انسانها تبریک عرض می کنم. عصر کنونی بارزترین، شاخص ترین و سرنوشت سازترین اعصار است زیرا وقت آن است که بشر پایان نامه نهایی خود را به هستی تحویل دهد.

پس نیازمند یک معلم زبده ویک استاد اعظم است و این چنین است که موضوع عهد آخر بشر و لزوم وجود منجی موعود در این عهد سرنوشت ساز مطرح می شود.

با آرزوی بیداری و توفیق الهی برای بشریت.

محمد علی طاهری