اعلامیه استاد طاهری در نیویورک

اعلامیه استاد طاهری در نیویورک

قرائت متن اعلامیه استاد محمد على طاهرى توسط شاگردان ایشان

در برابر ساختمان سازمان ملل متحد نیویورک ٢١ سپتامبر ٢٠٢٢ برابر با ٣٠ شهریور ١۴٠١

 

هم اکنون ملت شریف ایران در سوگ انسان بیگناهی نشسته که بدون ارتکاب هیچگونه جرمی،

قربانی انحصار طلبی، دیکتاتوری و قدرت طلبی مشتی انسان های خودکامه شده تا به ظاهر

تحت عنوان رعایت حجاب که نه جزء اصول دین است و نه فروع دین، سرپوشی برای

تاراج مملکت ایجاد کنند و اذهان مردم را درگیر چنین موضوعی کنند.

در حالیکه خود بخوبی میدانند که هیچ ارزشی برای معیارهای دینی، انسانی و حقوق بشری

قائل نیستند. اگر بودند تا به این حد شاهد دزدی از اموال بیت المال نبودیم. 

وقوع چنین فجایعی بارها و بارها تکرار شده و به نظر میرسد که این نظام هر بار قلدرمآبانه تر

از دفعه قبل بازهم دست به چنین اقداماتی میزند تا با ایجاد رعب و وحشت، جلوی

اعتراضات مردمی را گرفته و صدای حق طلبانه مردم را در گلو خفه کند.

اینجانب بعنوان یکی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران که به علت دیکتاتوری،

بی عدالتی و حتی نقض قوانین جاری بارها بیگناه پای چوبه دار رفته ام که در نتیجه

چندسال قبل با اعلام رسمی سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی ایران از داخل زندان،

قطع امید کامل خود را از برقراری عدالت و قانون توسط نظام جمهوری اسلامی را

در جهت دفاع از حقوق حقه ملت ایران اعلام نمودم، 

در اینجا نیز خواستار این هستم که همگی حق طلبان و ظلم ستیزان، بصورتی متحد

و یک صدا، سلب تابعیت و وابستگی خود را به این نظام بی منطق اعلام نموده

و عدم مشروعیت آنرا فریاد کنند.

 در خاتمه:

ضمن حمایت از جنبش آزادیبخش ملت غیور ایران در راه کسب همه آزادی های

فردی و اجتماعی مطابق آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش

بینی شده است؛ با محکوم نمودن اقدام سفاکانه قتل مهسا امینی به دست مامورین

گشت ارشاد که به منظور ایجاد رعب و وحشت و اِعمال دیکتاتوری صورت گرفته،

از صمیم قلب به خانواده ایشان و همه آزاد اندیشان تسلیت عرض نموده،

اطمینان میدهیم که ثمره خون این انسان بیگناه، آزادی را برای

ملت ایران به ارمغان خواهد آورد.

محمدعلی طاهری

سازمان صلح طاهری