گرامیداشت نلسون ماندلا

گرامیداشت نلسون ماندلا

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

هر چند که تاریخ پُر است از داستان خیانت ها و جنایت ها و نامردمی ها، داستان شکنجه گران، مزدوران، دژخیمان و … اما در مقابل، این انسان های آزاده و شجاع و مبارز هستند که تاریخ را به نفع بشریت می سازند و نام آنهاست که می ماند و دشمنان آنها به زباله دان تاریخ می پیوندد و نام آنها همواره به زشتی یاد خواهد شد و نام این مبارزان راه ازادی پیوسته با نیکی و عظمت یاد میشود. عظمتی در شان یک انسان حقیقی که در عالم واقعیت تجلی پیدا کرده است بدون آنکه رنگ تعلق «من» و «منیت» را بخود گرفته باشد تا جایی که آگاهانه بخواهد تا «فدایی خلق» باشد

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره نلسون ماندلا، مبارز بزرگ راه آزادی و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم، این روز را به بشریت تبریک عرض میکنم.

ای بازجوی بیرحم من، برایت دعا میکنم

برای نجات تو از قعر ظلمت، خدا را صدا میکنم

برای نجات خودم، من ندارم دعایی

نجات تو را با تمام وجود، خواسته و آرزو میکنم

تو درمانده ای، چو در گور تاریخ فنا میشوی

منم ماندگار، چون در این دهر سیرها میکنم

 

با آرزوی توفیق الهی: محمد علی طاهری

  • بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه
  • بنیانگذار بنیاد صلح طاهری

تورنتو: ۱۸/جولای/۲۰۲۲ مصادف با ۲۷/تیر/۱۴۰۱