روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

٢۶ ژوئن برابر با ۵ تیر از سوى سازمان ملل متحد روز جهانى مبارزه با مواد مخدر نامگذارى شده است تا به این طریق توجه جهانیان را براى مبارزه و ریشه کن کردن پدیده شوم اعتیاد و توزیع مواد مخدر در جهان جلب کند.
این ویدیو کلیپ بخشى از گفتگوى استاد محمد على طاهرى به مناسبت آغاز فعالیت فرادرمانگاه مجازى ترک اعتیاد در سال ٢٠٢١ میلادى است  با یکى از افرادى که به کمک اتصال به حلقه هاى رحمانیت الهى از اعتیاد به الکل نجات یافته است.

ویدیوى کامل را در کانال یوتیوب استاد محمد على طاهرى میتوانید تماشا کنید.