گرامیداشت نلسون ماندلا

گرامیداشت نلسون ماندلا

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر هر چند که تاریخ پُر است از داستان خیانت ها و جنایت ها و نامردمی ها، داستان شکنجه گران، مزدوران، دژخیمان و … اما در مقابل، این انسان های آزاده و…

fa_IRFA