گرامیداشت ابوعلی سینا و روز طبیب

گرامیداشت ابوعلی سینا و روز طبیب

  انجمن مرکزى عرفان کیهانى حلقه  در آمریکاى شمالى  روز طبیب را حضور استاد عشق و معرفت ، طبیب جانها ،  استاد محمد على طاهرى ، بنیانگزار دو طب مکمل فرادرمانى و سایمنتولوژى ، تبریک میگوید. همچنین روز بزرگداشت پزشک…

fa_IRFA