استاد طاهری در انجمن پزشکان کانادا

استاد طاهری در انجمن پزشکان کانادا

استاد محمد علی طاهری در روز ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ در گردهم آیی انجمن پزشکان تورنتو با موضوع محکوم کردن صدور و اجرای حکم ناعادلانه اعدام در ایران ،شرکت کرده و با چند تن از سیاستمداران ایرانی-کانادایی دیدار و گفتگو کردند.

fa_IRFA