اعلامیه استاد طاهری در نیویورک

اعلامیه استاد طاهری در نیویورک

قرائت متن اعلامیه استاد محمد على طاهرى توسط شاگردان ایشان در برابر ساختمان سازمان ملل متحد نیویورک ٢١ سپتامبر ٢٠٢٢ برابر با ٣٠ شهریور ١۴٠١   هم اکنون ملت شریف ایران در سوگ انسان بیگناهی نشسته که بدون ارتکاب هیچگونه…

fa_IRFA