اساس‌نامه و تشریح جزئیات فعالیت انجمن‌های عرفان کیهانی حلقه

 به نام خدا

 تشریح جزییات فعالیت انجمن‌های عرفان کیهانی حلقه

تعریف انجمن‌های عرفان کیهانی حلقه

انجمن محلی است برای گردهمایی همفکری و انجام فعالیت‌های مرتبط با اساسنامه کلی برگرفته از مکتب عرفان کیهانی حلقه مشروط بر اینکه این فعالیت‌ها منطبق با آموزه‌ها، چارچوب‌ها و اهداف این مکتب باشد.

نحوه کلی فعالیت انجمن

 • فعالیت انجمن علنی و صرفا در حوزه معرفت پژوهی بوده و فعالیت‌های سری و محرمانه نداشته و بخودی خود یک تشکل سیاسی محسوب نمیشود.
 • انجمن جنبه خصوصی نداشته و فعالیت آن عمومی است و گزارش سالانه فعالیت‌های آن بصورت علنی به اطلاع اعضای رسمی هیئت موسس و انجمن مرکزی میرسد.

نحوه تاسیس انجمن و مدیریت و اداره آن

 • انجمن توسط هیئت موسس تأسیس می شود که اعضای آن باید حداقل سه نفر باشند و همگی حداقل کلیه دوره‌های نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه را گذرانده و مقیم شهری باشند که انجمن در آن تشکیل میگردد.
 • هیئت مؤسس اقدام به تشکیل جلسه و دعوت رسمی از داوطلبان عضویت در انجمن نموده و از بین داوطلبین انتخاب هیئت مدیره که خود اعضای هیئت موسس هم میتوانند کاندید هیئت مدیره بشوند، انتخابات علنی برگزار و از بین داوطلبان حداقل تعداد ۳ نفر بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند. در ضمن، در انتخابات میتوان اعضای علی البدل نیز انتخاب نمود.

وظایف هیئت موسس:

 • تاسیس انجمن
 • راه اندازی انجمن بشرحی که در بالا مطرح گردید
 • هیئت موسس در صورتیکه خودشان عضو هیئت مدیره نباشند، میتوانند بعنوان ناظر بر عملکرد انجمن نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف به انجمن مرکزی گزارش نمایند تا مورد رسیدگی فوری قرار بگیرد.

نحوه تامین مالی انجمن:

 • انجمن میتواند برای تأمین هزینه‌های خودگردانی مانند آب، برق، تلفن، اینترنت، اجاره و… از اعضای خود، حق عضویت دریافت نماید که در حد تأمین هزینه‌های جاری انجمن می باشد و هیئت مدیره سالانه دخل و خرج آن را به اعضای رسمی ارائه می کند.
 • هرگونه فعالیت‌ خارج از چارچوب انجمن، مانند تشکیل موسسات، خیریه‌ها و… به هر بهانه و عنوانی مورد تایید نبوده و طرح آن نیز هیچگونه موضوعیتی نخواهد داشت.

تبصره 2: اصولا تاسیس هرگونه موسسه، خیریه‌ و… در رابطه با مکتب عرفان کیهانی حلقه توسط اشخاص و افراد و… به دلیل عدم امکان کنترل و نظارت بر آن‌ها توسط مرکزیت مورد تایید نمی باشد.

شرایط عمومی عضویت:

اعضا لازم است متعلق به آن کشور ،شهر محله و… باشند. برای انجمن، سه دسته اعضا قابل تعریف میباشد:

 • اعضای رسمی- اعضایی که دورههای عرفان حلقه را گذرانده و یا در حال گذراندن دوره می باشند.
 • اعضای غیر رسمی- اعضایی که هیچگونه آشنایی با عرفان حلقه ندارند و فقط جهت کسب اطلاع عضو انجمن میشوند.
 • اعضای مهمان- اعضای شرکت کننده از سایر کشورها شهرها و یا محله‌ها به عنوان مهمان بصورت موقت

تبصره 1: خدمت اعضای هیئت مؤسس، اعضای هیئت مدیره، اعضای رسمی و غیر رسمی در انجمن بصورت افتخاری و داوطلبانه می باشد و مسئولیت صحت اقدامات و عملکرد هرکسی برعهده خود می باشد و مرکزیت و یا انجمن مرکزی هیچگونه مسئولیتی از این بابت ندارد.

تبصره 2: صرفا اعضای رسمی دارای حق اظهارنظر، شرکت در انتخابات چه به منظور رای دادن و انتخاب کردن و چه به منظور انتخاب شدن بعنوان هیئت مدیره و… می باشند.

مسؤلیت انجمن‌ها:

انجمن‌ها مکلف و موظفند مطابق اساسنامه و آیین نامه‌های مصوبه فعالیت نموده و از این چارچوب خارج نشوند. در صورت هر نوع تخلف و خروج از آیین‌نامه‌ها، عواقب قانونی، اجتماعی و… عملکردهای غلط و خارج از رویه ارتکابی بر عهده هیئت مدیره انجمن میباشد و انجمن مرکزی از هر گونه تخلف احتمالی انجمن‌های تاسیس شده در هرگوشه دنیا کاملا مبرا میباشد و هیچگونه مسؤلیتی نخواهد داشت و طرح هر نوع شکایتی علیه آن از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی پذیرفته نیست.

اصول اساسنامه انجمن « عرفان کیهانی حلقه»

ماده 1- نحوه تعیین نام و لوگوی انجمن

 • نام انجمن به صورت زیر تعیین میشود:

انجمن عرفان کیهانی حلقه (نام کشور نام شهر کد انجمن)

تبصره 4:  کد شناسایی پس از ثبت در دفتر مرکزی عرفان کیهانی حلقه مشخص و صادر خواهد شد.

 • لوگوی انجمن به شکل کلی زیر است که انجمن ها با توجه به نحوه نامگذاری، آن را برای انجمن خود آماده و مورد استفاده قرار می دهند:

ماده 2- محور فعالیت‌های انجمن

1) همه فعالیت‌های انجمن‌ها لازم است براساس آموزه‌های مکتب«عرفان کیهانی حلقه» باشد. این موضوع بدان معنی است که انجمن پایبند همه اصول و موازین این مکتب (که از طریق کتب، مجلات، مقالات، فیلم‌ها و سخنرانی‌ها و دوره‌های آموزشی آکادمی طاهری، اطلاعیه‌ها و… مطرح و ارائه شده است) می باشد.

2) کلیه آموزه‌های عرفان کیهانی حلقه و اصول آن مشخص و معین بوده و چارچوب‌های آن معلوم و مشمول قانون حفظ مالکیت‌های معنوی مکتب عرفان کیهانی حلقه(آثار محمدعلی طاهری) است و برخورد با متخلفین و ناقضان این مالکیت پیگیری قانونی و… می شود. هرگونه تغییر، تحریف، مصادره و… نقض مالکیت معنوی صاحب اثر محسوب میشود و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

3) پیگیری اهداف معرفت پژوهانه، بشردوستانه، خیرخواهانه و دفاع از حقوق بشر منطبق با محور فعالیت مدون عرفان کیهانی حلقه و بنیاد صلح طاهری به وبژه  بر طبق اصول زیر:

اصل 1: هدف مکتب «عرفان کیهانی حلقه» کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی و گسترش صلح و زندگی مسالمت آمیز در جوامع بشری و اجتناب از هر عاملی که باعث کثرت و ایجاد تفرقه نماید.

اصل 2:  در عرفان کیهانی حلقه در نظر گرفتن زیربنای فکری اشتراکی انسان‌ها(اصول دین) مورد بررسی قرار گرفته و محور فعالیت‌های معرفت پژوهانه قرار میگیرد. اما در مورد روبنای فکری اشتراکی(فروع دین)، صرفا تعاریفی را پیشنهاد میکند که افراد میتوانند در مورد آن بررسی نموده و تصمیم به انجام و یا رد آن بگیرند. بنابراین، مکتب «عرفان کیهانی حلقه» با بخش اختصاصی روبنای فکری انسانها که شامل اعتقادات، مراسم و مناسک مختلف و… است هیچگونه دخالتی ندارد.

اصل 3: همه انسانها صرفنظر از نژاد، ملیت، دین، عقاید شخصی و… میتوانند جنبه عملی عرفان کیهانی حلقه (اتصال و حلقه‌ها) و جنبه نظری آن را مورد بررسی قرار داده و در صورت تشخیص مثبت و کارا بودن، آنرا پذیرفته و از مواهب آن برخوردار شوند.

ماده 3- موضوع فعالیت انجمن

 • حفظ و صیانت از آموزه‌های مکتب «عرفان کیهانی حلقه»
 • حمایت و دفاع از حقوق و منافع مادی و معنوی مکتب عرفان کیهانی حلقه به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و مصادره، به هرطریق مقتضی رسانه ای و قانونی، انجام فعالیت‌های بشر دوستانه و خیرخواهانه حفظ محیط زیست و… همچنین آگاهی رسانی در این موارد
 • نشر و اشاعه آموزه‌های مکتب «عرفان کیهانی حلقه»

تبصره 5- انجمن‌ها میتوانند نسبت به برگزاری برنامه ‌های زنده، تهیه کلیپ، جلسات اشتراکی و همکاری با سایر انجمن‌ها، فعالیت بصورت فن پیج در فضای مجازی اقدام کنند.

تبصره 6- انجمن‌ها میتوانند اقدام به برگزاری دوره‌های عرفان کیهانی حلقه(نطام قدیم) یا کلاس‌های توجیهی یه منظور معرفی مکتب«عرفان کیهانی حلقه» به زبان‌های مختلف، بصورت رایگان برگزار نموده و کلاس‌ها به زبان های خارجی را به شرط امانتداری کامل در فضای مجازی به نام آن انجمن معرفی نماید.

وظیفه و اختیارات انجمن مرکزی

 • انجمن مرکزی صرفا نقش هماهنگی بین انجمن‌ها و ابلاغ اساسنامه و آیین نامه‌ها را دارد و برای کلیه انجمن‌های تشکیل شده در دو سطح کلی سرتیفیکیت و کد شناسایی صادر می کند:

  الف) انجمن در شُرف تاسیس با اعضای هیئت موسس

   ب) انجمن فعال با اعضای هییت مدیره

 • ارائه سرتیفیکیت و کد شناسایی نشانگر هیچگونه اعتبار و تاییدیه خاصی از جانب انجمن مرکزی نمیباشد و تنها علاقمندان به تشکیل انجمن‌ها که به صورت خودجوش شکل گرفته، با اعلام هویت انجمن، پیمانی بر پایبندی به اصول عرفان حلقه و اساسنامه عمومی ارایه شده، می بندند که در همین راستا کد شناسایی ارایه شده، نشانی بر این است که انجمن مذکور اعلام هویت نموده و نسبت به اساسنامه و اصول عرفان حلقه آگاهی کامل دارد و پیمانی بر اجرای آن بسته است و مایل به انجام فعالیت‌های خیرخواهانه و گسترش معرفت پژوهی در راستای تحقق اهداف مکتب عرفان کیهانی حلقه می باشد.
 • از آنجا که انجمن مرکزی دارای، قاضی، حکم و داور نمی باشد؛ در نتیجه، برای رسیدگی به کلیه شکایات در صورت ارتکاب تخلفات نسبت به عرفان حلقه که مربوط به آبرو و حیثیت مجموعه باشد، باید اسناد و مدارک مربوط به آن‌ها به انجمن مرکزی ارائه شود.

در سایر موارد روزمره، لازم است اعضای محترم انجمن نسبت به انجام کارهای گروهی و اجتماعی تمرین نموده و شیوه کار و تشریک مساعی و غیره را در عمل پیاده نمایند و اگر مشکلی وجود دارد بتوانند از طریق دموکراسی و مذاکره بین خود، رأی گیری و…، حل و فصل نمایند و تا حد امکان از مراجبه به مرکزیت خودداری کنند تا از اتلاف وقت تا حد امکان جلوگیری به عمل بیاید همچنین، در مورد تخلفات شخصی نسبت به افراد و اشخاص(از قبیل سوءاستفاده‌های احتمالی مختلف) به عهده شخص شاکی میباشد که از هر طریقی که مایل است اقدام به دفاع از حقوق تضییع شده خود بنماید (راه‌های قانونی، حکمیت و…) و انجمن مرکزی و مرکزیت از این بابت هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره 7: اصولا اعضای محترم انجمن‌ها لازم است دقت بسیار زیادی در روابط شخصی خود با سایر اعضا داشته باشند، تا حد امکان مورد سوءاستفاده‌ قرار نگیرند که منجر به بروز مشکلات و اختلاف شود.

تبصره 8- در صورت عدم سازش بین افراد یک انجمن و بروز اختلافاتی که با مذاکره حل نشده‌اند، توصیه میشود که با تاسیس یک انجمن جدید به موضوع اختلاف بین اعضا خاتمه داده شود تا از اتلاف وقت و تداوم درگیری جلوگیری به عمل بیاید.

 • انجمن مرکزی میتواند در صورت اثبات تخلفات اعضای هییت مدیره نسبت به خروج ازچارچوب آموزه‌های مکتب «عرفان کیهانی حلقه»، اقدام به انحلال انجمن خاطی کند و درخواست برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید را به اعضای رسمی آن انجمن اقدام نماید.
 • انجمن مرکزی هیچگونه مسؤلیتی در قبال عملکرد انجمنها ندارد و هر انجمنی با مسؤلیت خود به فعالیت ادامه میدهد و پاسخگوی عملکرد خود می باشد.

ماده 4: هماهنگی فعالیت

متعاقبا هماهنگی موضوع فعالیت‌ها بعد از انجمن مرکزی با مدیریت مرکزی خواهد بود که بستگی به شرایط و نیازهای روز، هماهنگی لازم را در بین انجمن‌ها به عمل می آورد.

تبصره 6: این اساسنامه عمومی به عنوان اصول پایه بوده و ممکن است بر حسب لزوم مواردی اضافه شده و یا توضیحات تکمیلی از طرف مدیریت مرکزی ارائه شود.

تبصره 7: انجمن‌های عرفان کیهانی حلقه ایران تا اطلاع ثانوی به دلایل امنیتی تعطیل میباشند.                                                                                                      

 با آرزوی توفیق الهی
انجمن مرکزی عرفان کیهانی حلقه

 بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: 10/ژولای/2024 مصادف با 20/تیر/1403

en_USEN