دیدار حضوری استاد عشق

دیدار حضوری استاد عشق

به نام خدا

اگر عالم همه پرخار باشد

دل عاشق همه گلزار باشد

وگر بی‌کار گردد چرخ گردون

جهان عاشقان بر کار باشد

مولانا

 از زمان ورود استاد محمدعلی طاهری در مارچ ۲۰۲۰ به کانادا، بارها در پی فرصتی بوده ایم تا امکانی برای ملاقات معرفت پژوهان منتظر و دوستداران دلتنگ و‌ عاشق با ایشان را فراهم کنیم که به علت محدودیتهای اجتماعی به واسطه پاندمیک و قرنطینه‌های طولانی مدت، مقدور نشد.

اکنون، به لطف الهی و با سبک شدن محدودیت‌های اجتماعی، اینفرصت دست داده است تا انجمن مرکزی عرفان کیهانی(حلقه) شرایط ملاقات با استاد عشق ومعرفت را فراهم نماید

Sunday, March 27, 2022

2:00PM – 7:00 PM

Le Parc‌ Banquet Hall

8432 Leslie Street, Markham, ON, L3T  7M6

لطفا از طریق سایت Eventbrite ثبت نام بفرمایید:

https://www.eventbrite.com/e/217303088387