دیدار با استاد عشق

دیدار با استاد عشق

همراهان گرامی،

 

همانطور که در دعوتنامه گردهمایی ذکر شده، برای حضور در گردهمایی نیاز به تهیه بلیط دارید که کاملا رایگان بوده و تنها به منظور سهولت کار ثبت نام و ورود به سالن در نظر گرفته شده است.

همه افرادی که تا به حال بلیط تهیه کرده اند، به صورت رایگان بوده است.

به امید دیدار همه مشتاقان
انجمن عرفان کیهانی مرکزی