روز جهانی مبارزه با کار کودکان

روز جهانی مبارزه با کار کودکان

از سال ٢٠٠٢ میلادى ، روز ١٢ ژوئن برابر با ٢٢ خرداد ، از سوى سازمان بین المللى کار ( ILO ) و سازمان ملل متحد، روز جهانى مبارزه با کارِ کودکان ، تعیین شده است تا شاید به این طریق ، توجه جهانیان براى تلاش در این زمینه ، برانگیخته شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر ١۶٠ میلیون کودک ، در سراسر جهان، مشغول به کار هستند که حداقل سن آنها پنج سال است.
بیشترین تعداد کودکان کار ، در قاره آفریقا و آسیا زندگى میکنند. در ایران آمار دقیقى از تعداد کودکان کار وجود ندارد و گزارشها در این زمینه ، ضد و نقیض است. به گفته شهردار تهران در سال ١٣٩٨ ، ۴٠٩ هزار کودک کار در کشور ، شناسایى شده اند اما آمار غیر رسمى ، شمار کودکان کار در ایران را بین ٣ تا ٧ میلیون کودک ، تخمین زده اند.
از دلایل اصلى کار اجبارى کودکان ، فقر و تنگدستى ناشى از اعتیاد والدین و یا سرپرستان آنها هستند. به گزارش سازمان بهداشت جهانى ، کودکان کار ، همواره در خطر آسیبهاى جدى و درازمدت هستند. بسیارى از این کودکان ، از مدرسه و تحصیل بازمیمانند و علاوه بر نداشتن تغذیه مناسب ، که براى رشد و سلامت آنها مشکلات بسیارى ایجاد میکند ، کودکان کار ، عمومًا در خطر جدى آسیبهاى جسمى و روانى هستند.
اى که دستت میرسد کارى بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
(سعدى)