تبریک سیزده بدر

تبریک سیزده بدر

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

ضمن تبریک روز طبیعت(روز باستانی سیزده بدر)، امیداست در این روز از آشتی با طبیعت و لذت باطنی این آشتی برخوردار شده و قدر این موهبت الهی را در بدانیم و همواره تقدس آن را به عنوان جلوه ای از تجلیات الهی در نظرداشته باشیم. چنین روزی فرصت مناسبی است برای رسیدگی و پاکسازی طبیعت و آشتی حقیقی و واقعی با آن.

از اینرو، ضمن گرامیداشت این روز فرخنده، از همه همراهان عزیز و محترم مجموعه عرفان کیهانی حلقه و همه علاقمندان به حفظ محیط زیست، در جهت حفظ و نگهداری و پاکسازی طبیعت به هر نحو ممکن، دعوت به عمل می آوریم.

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
بنیاد صلح طاهری