کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

 

سازمان صلح طاهری کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی را اعلام می‌نماید

تا همه آزاداندیشان در همراهی نمادین با آن عدم مشروعیت این نظام را به نمایش گذارده

و به اطلاع محافل ذیربط بین‌المللی برسانند.

برای نشان دادن اعتراض خود به نظام بی‌منطق جمهوری اسلامی و پیوستن

به کمپین سلب تابعیت پتیشن زیر را امضا کنید.

نامه‌های امضا شده به نشانه عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی

به سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.

از طریق لینک زیر وارد شوید:

https://mataheri.com/petition-salbe-tabeiyat-az-nezam-jomhori-islamic/