چهلمین روز قتل دختر ایران زمین

چهلمین روز قتل دختر ایران زمین

توییت استاد محمد علی طاهری به مناسبت

چهلمین روز قتل دختر ایران زمین مهسا (ژینا ) امینی 

چهل روز است که از قتل دختر ایران زمین #مهسا_امینی گذشت،

یکی دیگر از بیشمار جنایت های ارتکابی ظالمان این مرز و بوم.

اینک مردان و زنان آزاده ایران زمین برای رهایی ایران

از دست این خودکامگان به پا خاسته است تا

این بار شاهد آزادی این ملت ستمدیده باشد. #چلّه_انقلاب

لینک توییتر:

https://twitter.com/TaheriOfficial/status/1585397799776301057?s=20&t=nOq8nGVxeeTBAzu2p_xjJw