پشتیبانی و قدردانی از مردم مریوان

پشتیبانی و قدردانی از مردم مریوان

با تمام وجود به مردم آزادی‌خواه ایران، به خصوص شیر زنان و مردان مریوان

که خیابان‌ها را خالی نگذاشته‌اند و با اعتصابات گسترده ماشین سرکوب را

از پا درآورده‌اند می‌بالیم

 #اعتصابات_سراسری همچنین تمام مردم را به پیوستن به

دعوت می‌کنیم تا چرخ‌های ظلم از کار بایستند

https://twitter.com/TaheriOfficial/status/1589584736451989505?s=20&t=kEugMfd1jh-OJi0BJoPuxQ

استاد محمد علی طاهری