سالهای گذشته در چنین روزهایی

سالهای گذشته در چنین روزهایی

سالهاى گذشته در چنین روزهایى در اواخر ماه سپتامبر ، در طول بیش از هشت سال

که استاد محمد على طاهرى در زندان اوین محبوس بودند ، خانواده و جمعى از شاگردان

ایشان از سراسر جهان ، در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک تجمع میکردند

تا صداى مظلومیت استادشان را به گوش جهانیان برسانند.

و خدا را هزاران بار شکر و سپاس که این تلاش ها به نتیجه رسید

و امروز استاد عزیزمان در صحت و سلامت در شهر تورنتو در کانادا هستند

و آموزه هاى ارزشمند خود را از طریق کلاسهاى آنلاین در آکادمى طاهرى در تورنتو ،

در اختیار معرفت پژوهان و علاقمندان قرار میدهند.

به امید آزادى تمامى آزاد اندیشان در بند در سراسر جهان.