روز معلم

روز معلم

اندیشه‌ام از تو سبز و آباد شده
از جهل و غم این فکرتم آزاد شده
در مکتب پاک و شاد استاد ببین
غم رفته زجانم و دلم شاد شده

روز معلم را خدمت معلم عشق و معرفت، استاد محمدعلی طاهری تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند آرزومندیم که ما را شاگرد قابلی برای آموزه‌های متعالی ایشان قرار دهد.

همچنین چهاردهم اردیبهشت ماه آغاز بازداشت ناعادلانه استاد طاهری توسط سپاه پاسداران، این دژخیمان و دشمنان علم و معرفت می‌باشد. بازداشتی که حدود ۹ سال به طول انجامید و در طی این مدت استاد عزیز سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روانی را متحمل شدند. سپاس یزدان را که این روزگار سخت به پایان رسید تا معرفت پژوهان و شاگردان این مکتب، معلم ایثارگرشان را همراه خود داشته و آموزه‌های ایشان همچنان چراغ راه کمال باشد و همچون خورشیدی بر ظلمت جهل بتابد‌.