روز جهانی معلم گرامی باد

روز جهانی معلم گرامی باد

روز جهانى گرامیداشت مقام معلم را

حضور استاد عشق و معرفت

استاد محمد على طاهرى 

که با فداکارى، استقامت و شجاعت،

طى یک دهه مبارزه دلاورانه،

به شاگردانش درس ایستادگى و مقاومت

در برابر ظلم و ستم را آموخت

صمیمانه تبریک میگوییم.

انجمن مرکزی عرفان کیهانی حلقه (آمریکای شمالی)