رنسانس ایران آزاد

رنسانس ایران آزاد

      به نام خدا

پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد

هم اکنون با ورود به دوره رنسانس ایران آزاد، لازم است همه افکار کهنه

و پوسیده گذشته کنار گذاشته شده و برای داشتن ایرانی آزاد،

از نو چاره اندیشی نمود.

در اینجا به مقدمه ای از پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد

اشاره میشود تا پس از تعیین شورای منتخبین و معتمدین ملت و برگزاری

رفراندم سراسری کشور مورد بررسی و تعمق بیشتری قرار بگیرد:

(متن کامل در وبسایت رسمی استاد محمد علی طاهری)

از طریق لینک زیر وارد شوید:

https://mataheri.com/pishnevis-elamiye-iran-azad/